Havuz ince

Kaba işlemler bittikten sonra sızdırmazlığın sağlanması için taban ve perdelerin tüm birleşme noktalarına pahlama işlemi uygulanır.

Pahlama yapıldıktan sonra tüm iç yüzeylere serpme sıvanın ve normal sıva uygulanır.Taban yüzeyler terazisinde şap ile düzeltilir. Sıva ve şap hazırlanırken özel katkı malzemesi kullanılır.

Yüzme havuzu ön küpeştesine doğal travertenden mamül tutamak ve arka kaymazların YKS model yapıştırıcı ile yapıştırılır ve gezinti alanına uygulanacak olan kaplama ile İzolasyon işlemine geçilir.

Havuzun iç yüzeyi, savak kanalları, denge deposunun yüzey temizlikleri yapıldıktan sonra tüm zemine çift kompenantlı, elastik, yüksek mukavemetli, kimyasallara karşı dayanıklı, 0,2mm’ye kadar çatlakları örten Köster Marka izolasyon malzemesi zemine uygulanır.

Yüzme havuzu iç yüzeyi, denge deposu taban ve duvarları, makine dairesi taban ve duvarlarına yapılacak kaplama, YKS Model, sıcaklık farklarından kaynaklanan gerilimleri ve titreşimleri absorbe eden su bazlı yüksek performanslı esnek yapıştırıcı ile yapıştırılır.Derzler için anti bakteriyel YKS model beyaz renk malzemenin temini ve uygulanması ile havuzun ince işi tamamlanır.

Harfiyat

İnşaatı yapılacak yapılara ait hafriyat;kalıp ve tesisat çalışmalarına engel olmayacak ölçülerde gerekli kırıcı, kazıcı vb alet yardımı ile alınır. Hafriyat alındıktan sonra ilgili inşaat alanlarına dolgu yapılmaktadır. Hafriyat çalışmaları firmamız yetkililerinin verecekleri kod ve ölçülerde yapılmaktadır.

Kalıp; Projelendirmeye uygun olarak terazi ve gönyesinde muntazam takviyeli hazırlanmaktadır. Uygulamanın yapılması için gerekli ana ve sarf malzemeler ile işçiliğin temini firmamızca sağlanmaktadır.

Demirler; çelik hasır olarak, taban ve perde betonda statik hesaplamanın gerektirdiği ölçülerde oluşturulmaktadır. Demir imalatı için gerekli ana, sarf malzemeler ile işçiliğin temini de yine firmamızca sağlanmaktadır. Yapılardaki perde kalınlıkları yine projedeki statik hesaplamaya uygun olarak, yapılmaktadır. Su geçirimsizliği, çalışılabilirliği ve donma – çözünme dirençlerini arttırmak için yüksek performansa sahip, mikro hava sürükleyici katkılı, hızlı prizlenen, C–30 tür ve mukavemeti yüksek hazır betonun pompa vb. alet ile uygulanması ile kaba inşaat işlemleri tamamlanmış olur.

Mekanik

Yüzme havuzlarında planlama ve inşaat aşamalarından sonra mekanik tesisatının projelendirilmesi ve bu sirkülasyon hattının işletilmesi önemli bir yere sahiptir. Mekanik tesisat hattının amacı; havuz suyuna ortam havasından ve insanlardan bırakılan çeşitli bakteriler ve organizmaların sürekli olarak havuz suyunun sirküle edilmesiyle ve gerekli kimyasalların ilavesiyle havuzdan uzaklaştırılmasıdır. Sirkülasyon işlemi şu şekilde gerçekleşir;

Havuzdan taşırılan su tabii akışla denge tankına gelir ve sirkülasyon pompası havuz suyunu bu noktadan emerek sırayla filtreden, ısıtıcıdan ve son olarak da klor düzenleyici cihazdan geçirerek tekrar havuza basılmasıyla gerçekleşir.

Mekanik tesisat mühendisi, kendisinden, yeni inşa edilecek olan bir havuzun mekanik tesisat projesinin yapılması istendiğinde, yapacağı ilk şey havuzun mimarından ve/veya mal sahibinden, bu havuzun hangi amaca hizmet edeceğini, açık mı yoksa kapalı havuz mu olacağını; yüzme havuzundan bir gün içinde en çok kaç yüzücünün faydalanacağını öğrenir.Mimardan alacağı projeyi inceler, çevre hakkında ileriye dönük bilgiler toplar. Bu bilgilerin ışığı altında kendi görüş ve deneyimlerini ortaya dökerek yakın gelecekte yapacağı, havuzun mekanik tesisat projesi için ilk “Öneri Raporu” nu hazırlar.